Elektros įrenginių eksploatavimo darbai

Elektros tinklo iki 110 kV įtampos bandymo darbai

El. kabelių ir elektros įrenginių bandymai ir matavimai:

 1. 6-10 kV įtampos kabelių bandymai paaukštinta įtampa
 2. 6-10 kV įtampos galios transformatorių apvijų izoliacijos varžos matavimai
 3. 6-10 kV įtampos galios transformatorių apvijų ominės varžos matavimai
 4. 6-35 kV įtampos šynų izoliatorių izoliacijos bandymas
 5. 6-35 kV įtampos jungtuvų izoliacijos bandymai
 6. 6-35 kV įtampos srovės ir įtampos  transformatorių izoliacijos bandymai
 7. 6-35 kV įtampos skirstyklų įrenginių elementų ominės varžos matavimas
  izoliacinės alyvos dielektrinio atsparumo nustatymas

Kabelio gedimo vietos paieška ir remontas:

 1. 0,4 -35 kV įtampos kabelių gedimo vietos nustatymas
 2. Kabelio trasos nustatymas
 3. Kabelio išrinkimas trasoje iš kabelių pluošto

Apsaugos nuo elektros priemonių bandymai paaukštinta įtampa:

 1. El. įrankių izoliacijos bandymai
 2. Dielektrinių apsaugos priemonių (pirštinės, kilimėliai, izoliaciniai gaubtai) izoliacijos bandymai
 3. Kitų izoliacinių medžiagų ir gaminių bandymai (elektros montuotojų įrankiai, operatyvinės lazdos ir kt.)

El. instaliacijos ir įžeminimo įrenginių matavimai:

 1. Jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų tikrinimas
 2. Grandinės Fazė-nulis srovės (varžos) matavimas
 3. Įžemintuvų varžos matavimai
 4. Izoliacijos varžos matavimai

Mūsų įmonė taip pat atlieka:

 1. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos remonto darbai
 2. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai
 3. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai
 4. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai
 5. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai
Meniu