Elektrotechnikos darbai

  1. 0,4 – 110 kV oro ir kabelinės linijos;
  2. 10 – 110 kV elektros skirstyklų pastotės;
  3. Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
  4. Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;
  5. Statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
  6. Statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas;

Įgyti atestatai ir sertifikatai suteikia teisę vykdyti elektrotechnikos darbus (naujos statybos, rekonstrukcijos, remonto) priskiriamus šioms ypatingo statinio statinių grupėms:

Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai (visų tipų gyvenamieji pastatai, viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, garažų, gamybos ir pramonės, sandėliavimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės, specialiosios paskirties, pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir kt.).

Susisiekimo komunikacijų infrastruktūra (keliai, gatvės, geležinkelio, oro uostų, vandens uostų, kiti transporto statiniai).

Inžineriniai tinklai (naftos, dujų, vandentiekio, šilumos, nuotekų, elektros, elektroninių ryšių infrastruktūros ir kt., inžineriniai tinklai).

Bei kiti statiniai (hidrotechnikos, užtvankos, dambos, vandens pralaidos, vandenviečių statiniai ir nusodintuvai, kanalai, sporto paskirties inžineriniai statiniai).

Kultūros paveldui priskiriami statiniai

Meniu